•  
    جلسه دوم کمیسیون مشاوران

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی قم

    شماره: 9702
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۲/۲۴
    موضوع : بررسی طرح ها و اولویت های کمیسیون مشاوران در سال 97
    مکان جلسه : دفتر نظام صنفی رایانه ای زمان: 17:00 تا 19:00
    دبیر جلسه : سمیه نعمتی
    دستور جلسه :

     بررسی طرح ها و اولویت های کمیسیون مشاوران در سال 97

    حاضران در جلسه:

     آقایان پهلوانی، ابراهیم پور،  فرخی و خانم ها گلفشان، نعمتی

    چکیده:

     در ابتدای جلسه برنامه پیشنهادی توسط آقای پهلوانی ارائه شد و اهداف و برنامههای پیشنهادی کمیسیون در سال 79 مطرح شده و در ادامه توسط حاضرین جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

     فایل متن صورت جلسه
     
    jalase2.pdf191.75  کیلوبایت
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان