•  
    جلسه پنجم کمیسیون مشاوران

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی قم

    شماره: 9705
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۵/۰۱
    موضوع : پیگیری مصوبات جلسات قبلی و اقدامات صورت گرفته
    مکان جلسه : دفتر نظام صنفی رایانه ای زمان: 17:00 تا 19:00
    دبیر جلسه : سمیه نعمتی
    دستور جلسه :

     پیگیری مصوبات جلسات قبلی و اقدامات صورت گرفته

    حاضران در جلسه:

     آقایان پهلوانی، توکلی،نادری،سلطانی،صادقی معین،فرخی و ابراهیم پور و خانم ها نعمتی،حمزه ای ، گلفشان

     فایل متن صورت جلسه
     
    jalase5.pdf172.46  کیلوبایت
    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان