• دستورالعمل صدور مجوز شرکتها

    کد: 20385
    تاریخ: ۱۳۹۴/۱۱/۱۳
    منبع خبر: هیئت مدیره
    تعداد بازدید: 799
    کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

     

    برای درخواست الکترونیک عضویت این لینک را کلیک کنید

     

     

    کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

    تبصره: شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

    1- شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

    • موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
    • دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

    تبصره 1: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند.

    تبصره 2: در صورتی که مدیرعامل مدرک کارشناسی نداشته باشد، باید شامل یکی از موارد زیر باشد:

     

    مدرک رشته سابقه مدیریت یا فعالیت در زمینه فناوری اطلاعات
    فوق دیپلم کامپیوتر 4 سال
    رشته‌های مرتبط 6 سال
    سایر رشته‌ها 8 سال
    دیپلم - 10 سال

     

    • در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
    • مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

    تبصره: شرکت‌هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان‌های دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه‌های استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه‌های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای آن استان شرکت نمایند.

    2- شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید از طریق زیرپورتال‌های استانی خود، به‌صورت برخط ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند.

    مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام الکترونیکی به شرح زیرند:

    • روزنامه رسمی آگهی تاسیس
    • روزنامه رسمی آگهی تغییرات
    • کپی شناسنامه مدیرعامل
    • کپی مدرک تحصیلی مدیرعامل
    • کپی اساسنامه (تمامی صفحات به‌صورت فایل پی‌دی‌اف بارگذاری شود.)
    • کپی آخرین اظهارنامه مالیاتی (در صورت وجود)
    • کپی لیست بیمه (در صورت تازه تاسیس بودن شرکت و نداشتن لیست بیمه، نامه‌ای مبنی بر تمام وقت بودن مدیرعامل و اشتغال در شرکت بارگذاری شود)
    • کپی رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک (در صورت وجود)

    3- نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکت‌های تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

    4- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یک ساله می‌باشد.

    5- شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند.

    • تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
    • اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
    • فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت

    تبصره: اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارایه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد. 

    6- کسانی که به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای درمی‌آیند، ورودیه و حق عضویت خود را به شرح زیر پرداخت خواهند کرد:

    1-6- میزان ورودیه برای انواع عضویت به شرح زیر خواهد بود:

    - اشخاص حقوقی (شرکت‌ها): 3.000.000 ریال

    - فروشگاه‌ها و دارندگان جواز کسب: 1.500.000 ریال

    - اعضای حقیقی: 500.000 ریال

    2-6- حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت به شرح زیر خواهد بود:

    - اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به ازای هر حق رای: 1.300.000 ریال

    - فروشگاه‌ها و دارندگان جواز کسب: 975.000 ریال

    - مشاوران: 650.000 ریال

    - اعضای حقیقی: 325.000 ریال

    * میزان حق رای شرکت‌ها براساس جدول ماده 11 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس استان تعیین خواهد شد.

    1- کلیه اعضای حقوقی سازمان حق رایی مابین 1 تا 10 خواهند داشت.

    2- میزان حق رای اعضا وابسته به رتبه آنها در شورای عالی انفورماتیک بوده و سالانه قابل تغییر است.

    3- اعضای بدون رتبه‌بندی شورا دارای یک حق رای می‌باشند.

    4- اعضای دارای رتبه 7 (شرکت‌های تازه‌تاسیس) در شورای عالی انفورماتیک، دارای 2 رای در مجامع سازمان می‌باشند.

    5- میزان حق رای اعضای دارای رتبه‌های از یک تا شش شورای عالی انفورماتیک از تطبیق جمع‌بندی امتیازهای معادل هر رتبه (جدول شماره 1) در جدول شماره 2 تعیین می‌گردد.

    جدول امتیاز معادل رتبه‌ها (جدول شماره 1)

    رتبه میزان امتیاز معادل
    1 12.000
    2 7.500
    3 3.500
    4 1.000
    5 500
    6 100

     

    میزان حق رای شرکت‌ها در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای (جدول شماره 2)

    ردیف جمع امتیاز معادل رتبه‌ها تعداد رای
    1

     20.000 ≤

    10
    2 20.000 >     ≥ 10.000 9
    3 10.000 >     ≥ 7.000 8
    4 7.000 >     ≥ 5.000 7
    5 5.000 >      ≥ 3.000 6
    6 3.000 >      ≥ 2.000 5
    7 2.000 >       ≥ 500 4
    8 500 >    ≥ 100 3
    9 دارندگان امتیاز کمتر از 100 و رتبه 7 شورا 2
    10 بدون رتبه 1

    7- چنانچه شرکت‌ها در استان دیگری شعبه داشته باشند، حق عضویت سالانه در آن استان مطابق حداقل حق عضویت شرکت‌ها خواهد بود و ورودیه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

     

    برای درخواست الکترونیک عضویت این لینک را کلیک کنید

    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
     
   • محل آگهی شما

    بیست و دومین نمایشگاه الکامپ
    سند تعرفه سال 1398
    فرم ثبت نام فروشگاهی
    فرم ثبت نام اعضاء حقیقی
    مزایای اشخاص حقیقی

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان