•  
    جستجوی پیشرفته
    کد عضویت :
    عنوان :
      نوع جستجو: 
    نام کامل    نام شرکت    شناسه ملی فروشگاه    مدیر    شناسه ملی شرکت    کد عضویت    
    نوع عضویت :
     
   •  
    نتایج جستجو
    ردیف کد عضویت نام کامل مدیر شهر تاریخ انقضای عضویت وضعیت اعتبار
    0 25010049 بهپردازان داده های شئ گرا هادی عواطف رستمی قم 1399/08/23
    1 25010053 بهینه پردازشگران سیدوحید رکنی حسینی قم 1397/06/31 منقضی شده
    2 25010096 بیت پردازان عصر جدید طیبه ملکی قم 1399/03/08 منقضی شده
    3 25020065 بیت سان محمد رضا قاسمی مبتکر قم 1393/06/31 منقضی شده
    4 25010044 پارس سیستم شریف جواد مرادی دهنوی قم 1395/06/31 منقضی شده
    5 25020012 پارسونیک محمد رشیدی داراب قم 1392/06/31 منقضی شده
    6 25010127 ابتکار آقرینان ثابت پارسیان محمدرضا محمودی قم 1399/06/27
    7 25010101 شرکت پارسینا پردازان آریا محمدجواد رزاقی قم 1399/06/28
    8 25010148 پایدار شبکه باروس آسیا سید محمد سجاد تکیه قم 1399/09/20
    9 25010120 شرکت پدیده کیان تات محمود رضایی زاده قم 1396/06/31 منقضی شده
    10 25020062 پوریا رایان حبیب باقری قم 1394/06/31 منقضی شده
    11 25010074 پیشگامان راه فردای ایرانیان جواد صفائی قم 1394/06/31 منقضی شده
    12 25010258 تحلیلگران فراسوی کرانه رضوان شیروی خوزانی قم 1399/03/07 منقضی شده
    13 25010136 تحلیلگران کاربین ارتباط پارسا (شعبه) علی طائی زاده // منقضی شده
    14 25010082 ترنم اندیشه جوان محمد مهدی علی محمدی قم 1397/06/31 منقضی شده
    15 25010131 شرکت رایان آزما اسپیناس محمدعلی قاسمی‌نیا قم 1397/02/18 منقضی شده
    16 25010041 تعاونی شفق پدیده نوین محمد مرادی کهکی قم 1399/06/31
    17 25010103 ثامر پویا داده پرداز سید علی حسینیان وفا قم 1397/06/31 منقضی شده
    18 25020046 جام جم محمد فرح آبادی قم 1392/06/31 منقضی شده
    19 25010275 جهان پردازان پیشگام هشتم وحید جهانی فرد قم 1398/07/30 منقضی شده
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان