1400/07/03  
 
شنبه, ۰۴ اردیبهشت ۱۴۰۰ ۲۲:۵۵ ۶۱
طبقه بندی:
  • کمیسیون‌ها
  • مشاوران
چچ
2YHYsdin2K7ZiNin2YYg2YXYudix2YHZiiDZhdi02KfZiNix2KfZhiDZhti42KfZhSDYtdmG2YHZiiDYsdin2YrYp9mG2Ycg2KfZiiDYp9iz2KrYp9mGINmC2YUg2K/YsSDYtNio2YPZh+KAjNmH2KfZiiDYp9is2KrZhdin2LnZig==

فراخوان معرفی مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان قم در شبکه‌های اجتماعی

به زودی توانمندی های مشاوران استان قم در شبکه های اجتماعی در انتشار عموم قرار گیرد تا علاوه بر معرفی مشاوران فناوری استان به ترویج فرهنگ مشاوره کمک پویایی شود.

به نقل از مهندس فرخی فر رئیس کمیسیون مشاوران نظام صنفی رایانه ای استان قم، طبق مصوبه کمیسیون مشاوران استان به منظور ترویج فرهنگ مشاوره پروژه‌های فناوری اطلاعات و همچنین معرفی پتانسیل قدرتمند مشاوران استان تصمیم بر این شد که توانمندی های مشاوران استان در شبکه های اجتماعی در انتشار عموم قرار گیرد تا علاوه بر معرفی مشاوران به ترویج فرهنگ مشاوره کمک پویایی شود. بدین منظور مشاوران پایه 3 می توانند با تکمیل فرم ذیل تبلیغات مشاوره‌ای خود را که توسط نظام صنفی رایانه ای استان قم در شبکه های اجتماعی صورت می گیرد، را ارائه نمایند:


https://qom.irannsr.org/fa/services/form_RegisterConsultants/add/swd_id/110413/

آدرس کوتاه شده: