•  
    جلسه سوم کمیسیون مشاوران

    صورت جلسه کمیسیون‌های تخصصی استانی قم

    شماره: 9703
    تاریخ : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
    موضوع : بررسی ظرفیتها و توسعه همکاری های مشترک بین کمیسیون مشاوران و کانون فناوری اطلاعات
    مکان جلسه : دفتر نظام صنفی رایانه ای زمان: 17:00 تا 19:00
    دبیر جلسه : سمیه نعمتی
    دستور جلسه :

     بررسی ظرفیتها و توسعه همکاری های مشترک بین کمیسیون مشاوران و کانون فناوری اطلاعات

    حاضران در جلسه:

     آقایان پهلوانی، ابراهیم پور،  توکلی،نادری و خانم ها گلفشان، نعمتی،حمزه ای

    چکیده:

     1  جلسه سوم با حضور جناب آقای منصورنژاد با هدف بررسی ظرفیتها و توسعه همکاری های مشترک بین کمیسیون مشاوران و کانون فناوری اطلاعات برگزار شد.

     

    2- در ابتدای جلسه آقای پهلوانی و توکلی توضیحات کلی در خصوص ساختار کمیسیون مشاوران ارائه کردند.  و همچنین بررسی تعاملات و نقاط مشترک بین کمیسیون مشاوران و کانون فناوری اطلاعات جهت همکاری بیشتر صورت گرفت.

    3- بررسی راهکارهای معرفی کمیسیون مشاوران و اطلاع رسانی جهت جذب مشاوران

    4- مشخص شدن حوزه فعالیت و انتخاب سه موضوع جهت همکاری مشترک با کانون به شرح زیر:

    ·         گپ مجازی: برگزاری گپ مجازی به صورت دوره های یکماهه در حوزه معرفی کمیسیون و معرفی مشاوران و ارائه مشاوران یا اقدامات صورت گرفته و ...

    ·         استارتاپ و رویداد : برگزاری کارگاه های آموزشی

    ·         اطلاع رسانی جهت شروع فعالیت

    ·         رزومه گیری با هدف بازار کار

    5- مروری بر اهداف و برنامه های کلی کمیسیون مشاوران

    6- تمامی صورت جلسات که در جلسات قبل مصوب شده در قالب نامه به آقای رستمی جهت قرار دادن مصوبات در دستور کار تحویل داده شود .

    مصوبات این جلسه
    عنوان اقدام کننده مهلت اقدام وضعیت شرح
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان