• معرفی هیات مدیره
   • انجمن مباحثه
   •  
    هیات مدیره

     

     

    سعید مشهدی

    سمت سازمانی : رئیس هیأت مدیره

    رایانامه: saeid_mashhadi@yahoo.com

      

    میثم سلطانی

    سمت سازمانی : دبیرسازمان

    رایانامه: info@meysamsoltani.ir

      

    محمد رضا اشعریین

    سمت سازمانی : خزانه دار

    رایانامه: 

     

     سید محمد حسن توکل

    سمت سازمانی : بازرس

    رایانامه: smh.tavakoli@gmail.com

     

     هادی عواطف رستمی

    سمت سازمانی : نایب رئیس اول هیأت مدیره

    رایانامه: 

      

    مهدی عزیزی

    سمت سازمانی : نایب رئیس دوم هیات مدیره

    رایانامه: hadi.rostami@gmail.com

      

    علی اصغر زلفی گل

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه: arayeh_9092@yahoo.com

      

    محسن کیان

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه: Kian.mohsen@gmail.com

      

     علیرضا عزیزی

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه: info@sanian.ir

     

    محمد رضا حیدر 

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره و دبیر سازمان

    رایانامه: ghazi.zahedi@gmail.com

     

    هاشم عمرانی

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه:

     

    فاطمه خدائی خنیفه مهماندار

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه:

     

    علی یزدی نژاد

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه: 

     

    محمد مهدی رحیمی نداف

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه: 

     

    محمد بیات

    سمت سازمانی : عضو هیأت مدیره

    رایانامه:

     

     

     
   • محل آگهی شما

    بیست و دومین نمایشگاه الکامپ
    سند تعرفه سال 1398
    فرم ثبت نام فروشگاهی
    فرم ثبت نام اعضاء حقیقی
    مزایای اشخاص حقیقی

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان