•  
    تعاریف عمومی
    Untitled Document

    نظام صنفی رایانه‌ای : قواعد و مقرراتی است که در جهت ساماندهی، ایجاد تشکیلات، تعیین وظائف و نظم بخشی به فعالیت تجاری رایانه‌ای مجاز و حمایت از حقوق پدید‌آورندگان نرم‌افزار وضع و تحت نظارت شورای عالی انفورماتیک کشور تنظیم و تنسیق می‌گردد .

    فرد صنفی : شخص حقیقی یا حقوقی است که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی، خدماتی، تجاری رایانه‌ای ( اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌های اطلاع‌رسانی) قرار می‌دهد .

    واحد صنفی :هر واحد اقتصادی که توسط فرد صنفی رایانه‌ای با اخذ پروانه کسب یا مجوز لازم برای فعالیت موضوع بند (ب) این ماده دائر می‌گردد، واحد صنفی نامیده می‌شود .

    عضو صنف : دانش آموختگان رشته‌های کامپیوتر، مهندسی برق، ریاضی و رشته‌های مرتبط که حداقل دو سال از زمان فارغ‌التحصیلی آنان در رشته‌های مزبور گذشته و یا در آزمونی که به همین منظور از سوی نظام صنفی رایانه‌ای برگزار می‌گردد موفقیت لازم را احراز نمایند، به عنوان شخص حقیقی به عضویت نظام یاد شده در می‌آید .

    صنف رایانه‌ای : آن گروه از افراد که طبیعت فعالیت آنان در زمینه فن‌آوری اطلاعات می‌باشد، صنف رایانه‌ای نامیده می‌شود .

    شاکی : هر شخص حقیقی و یا حقوقی که نسبت به یکی از اعضای نظام صنفی رایانه‌ای در شواری انتظامی اعلام شکایت نماید .

    متشاکی : شخصی که از او در شورای انتظامی استان شکایت شده است .

     
   • محل آگهی شما

    بیست و دومین نمایشگاه الکامپ
    سند تعرفه سال 1398
    فرم ثبت نام فروشگاهی
    فرم ثبت نام اعضاء حقیقی
    مزایای اشخاص حقیقی

     

کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان قم می باشد.
مجری: پورتال سامان