1400/07/03  
 
ثبت نام برخط حقوقی (شرکت)

1- کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

تبصره: شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

2- شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

 • موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
 • دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

تبصره: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند.

 • در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
 • مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

تبصره: شرکت‌هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان‌های دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه‌های استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه‌های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای آن استان شرکت نمایند.

3- شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید مدارک زیر را ارائه نمایند:

 • تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن
 • تصویر برگه احراز صلاحیت و رتبه‌بندی شورای عالی انفورماتیک
 • تصویر شناسنامه مدیرعامل
 • تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل

4- نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکتهای تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

تبصره: به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارائه کرده باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت پنج ساله داده خواهد شد.

5- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره پنج ساله می‌باشد.

6- شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند.

 • تغییرات اساسنامه و روزنامه رسمی
 • اظهارنامه مالیاتی سالیانه یا برگ تشخیص (یا قطعی) مالیاتی
 • فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت

تبصره : اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارائه ننماید، از سوی سازمان نظام اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد.

pdf دریافت دستورالعمل عضویت
درخواست کننده محترم لطفا قبل از پر نمودن فرم زیر مطالب زیر را مد نظر داشته باشید.
- ابتدا اطلاعات و فایل های ضمائم مورد نیاز را قبل از پر کردن فرم تهیه کرده و آماده نمایید .
- از صحت کد ملی ، کدهای مورد نیاز فرم و سایر اطلاعات اطمینان حاصل کنید .
- در ورود اطلاعات به کادر ها دقت داشته باشید و قبل از ثبت نیز مجددا اطلاعات را بررسی کنید .
دقت داشته باشید فرآیند ثبت فرم و درج ضمائم باید به صورت پیوسته صورت گیرد لذا در جریان ثبت فرم و درج ضمائم قبل از ارسال به مرحله بعد از بستن پنجره خودداری کنید . بعد از درج کامل مدارک و اطلاعات شما می توانید فرم خود را جهت بررسی توسط مسئولین به مرحله بعد رسال نمایید .
بعد از ارسال فرم به مرحله بعد یک کد پیگیری اختصاصی برای فرم شما تولید خواهد شد که به آدرس ایمیل وارد شده در فرم نیز ارسال می شود . شما می توانید با در اختیار داشتن آن وضعیت فرم خود را پیگیری نمایید . دقت داشته باشید در هر مرحله به پیام های نمایش داده شده توجه کنید .

مشخصات مدیرعامل

لطفا تصویر در سایز ۳*۴ وارد نمایید. (اندازه تصویر حداقل ۱۰۰*۱۰۰ و حداکثر ۱۰۰۰*۱۰۰۰ پیکسل می‌تواند باشد).حداکثر حجم فایل ۱M می باشد
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز jpg;jpeg;png;gif

مشخصات شرکت

در صورت نداشتن شماره، عدد صفر درج شود.
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز

اطلاعات تماس

در صورت وارد کردن این مقدار شما از تغییرات فرم از طریق پیام کوتاه مطلع خواهید شد .
از این مقدار جهت ارسال کد پیگیری و ارسال اقدامات و نیز سایر اطلاعات استفاده خواهد شد. لذا از صحت نوشتار ان اطلاع یابید .
لطفا کد پستی را بدون فاصله و خط تیره وارد نمایید

ضمائم

حجم مجاز برای ارسال فایل مجموعا 10 Mb (مگابایت ) می باشد . در صورتی که حجم مجموع فایل های ارسالی شما بیش از این مقدار باشد فایل های ارسالی ثبت نمی شود .
 

راهنمای ایجاد فایل PDF و کاهش حجم فایل

توجه داشته باشید نام فایل های ارسال شده "انگلیسی" باشد .

حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
حداکثر حجم فایل 1M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
حداکثر حجم فایل 2M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
در صورت تازه تاسیس نبودن شرکت الزامی می باشد. لطفا اطلاعات اظهارنامه مالیاتی را از طریق تب "اظهارنامه مالیاتی" در بالای همین صفحه نیز تکمیل فرمایید.حداکثر حجم فایل ۲M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
حاوی نام مدیر عامل / گواهی مبنی بر تمام وقت بودن مدیر عامل.حداکثر حجم فایل ۱M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
در صورت دارا بودن رتبه شورای عالی انفورماتیک الزامی می باشد.حداکثر حجم فایل ۱M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx
حداکثر حجم فایل 2M می باشد
فایلهای مجاز
حداکثر حجم فایل 2M می باشد
فایلهای مجاز jpg;gif;bmp;png;doc;docx;pdf;xls;xlsx

اظهارنامه مالیاتی

جدول شماره ۱۲ صورت سود و زیان ردیف ۱ مانده سال جاری
جدول شماره ۱۸ درآمد ناخالص پیمانکاری و ارائه خدمات ردیف آخر جمع کل
جدول شماره ۱۲ صورت سود و زیان ردیف ۴ مانده سال جاری
جدول صورت سود و زیان شماره ۱۲ ردیف ۳۵ ستون مانده سال جاری
جدول شماره ۱۶ اطلاعات فروش (داخلی و خارجی) ردیف ۳ جمع کل ستون خالص فروش سال جاری
جدول شماره ۱۷ بهای تمام شده کالای فروش رفته ردیف ۲ ستون جمع
جدول شماره ۱۹ بهای تمام شده کار انجام شده پیمانکاری/خدمات ردیف ۲ ستون جمع
جدول شماره ۶ درآمد های معاف از مالیات ردیف ۱۵ ستون جمع کل درآمد
جدول شماره ۶ درآمد های معاف از مالیات ردیف ۳۹ ستون جمع کل درآمد
جدول شماره ۲۰ تعداد کارکنان ردیف ۳ جمع کل ستون کاهش
جدول شماره ۲۰ تعداد کارکنان ردیف ۳ جمع کل ستون افزایش
جدول شماره ۲۰ تعداد کارکنان ردیف ۳ جمع کل ستون پایان سال

رشته تخصصی

ردیفرشته تخصصی*رتبه در رشته*عملیات

هیات مدیره

ردیفنام*نام خانوادگی *تابعیت*کد ملی / National ID*عملیات
لطفا کد امنیتی مشاهده شده در تصویر را در کادر بالا وارد کنید . توجه داشته باشید در صورت عدم ورود کد و یا اشتباه بودن ان اطلاعات شما ثبت نخواهد شد .
پس از ورود اطلاعات صحیح و بررسی آنها جهت درج مطالب به صورت پیش نویس دکمه ثبت پیش نویس را بزنید.
اعضای سازمان